Mapa staveb, které rostou a mají vyrůst v okolí magistrály

Dopravní intenzity, tj. počet jízd, které denně vyvolají byly zpracovány dopravními odborníky z občanského sdružení Občanská iniciativa Pankráce na základě porovnání studie TSK z ledna 2008, studie AGA Letiště a údajů z dokumentací k EIA.