mpp

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou využil možnosti podat připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky jsou obecné i konkrétní k jednotlivým lokalitám – Sídliště Michelská a Zelená liška, Kačerov, Brumlovka, Jižní spojka a Severojižní magistrála. Požadujeme mimo jiné lepší ochranu veřejné vybavenosti a zeleně, u magistrály a Jižní spojky požadujeme zachování izolační zeleně a pro magistrálu požadujeme promítnout do metropolitního plánu jednoznačný požadavek na transformaci Severojižní magistrály na městskou třídu.

Celý dokument s připomínkami OPSJM k MPP najdete ZDE. (pdf)

Ing. Markéta Kuncová
předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou