Vážení sousedé,
na stránkách portálu agentury Cenia byl zveřejněn posudek na novou stavbu BB Centra – třináctipatrový kongresový hotel ve Vyskočilově ulici. Zpracovatel posudku vyhodnotil negativní připomínky občanů a stanoviska příslušných orgánů včetně MČ Praha 4 tak, že k záměru vydal souhlasné stanovisko a stanovil podmínky pro další správní řízení (územní a stavební řízení vedené místním stavebním úřadem). Do posudku a ostatní dokumentace můžete nahlédnout na http://portal.cenia.cz/… nebo do 17.6.2016 na odboru ochrany prostředí na MHMP a na Úřadu MČ Praha 4 (viz příloha).

Veřejné projednání posudku proběhne dne 16.6.2016 od 15:30 hodin ve Společenském centru na Brumlovce.
Připomínky je možné zaslat do 17.6.2016 včetně …

na adresu odboru ochrany prostředí MHMP, je možné je podat ústně při veřejném projednání. Prosím zvažte, zda byste se nemohli veřejného projednání zúčastnit a vyjádřit svůj názor nebo podat připomínky. Vaše účast je velmi důležitá – nejen kvůli tomu, že okolí Brumlovky, Michelské i Severojižní magistrály je stále velmi zatížené a přitom se připravují opatření, která mají do této oblasti přivést další dopravu, ale především proto, že po novelizaci zákona o životním prostředí jsou stanoviska vydaná v rámci EIA nyní pro stavební úřady závazná. Pokusme se tedy ještě v poslední chvíli ovlivnit stanovisko k záměru a jeho podmínky.

Ing. Markéta Kuncová, předsedkyně OPSJM
[email protected]

Přílohy v PDF:
Veřejné projednání Hotel Vyskočilova
Informacce – posudek PHA953